logo

main-pic

Gwybodaeth Cyffredinol

3

GYSTADLEUAETH

CREU FFILM

Categoriau:

Cynradd gyda cymorth | 1af £75 / 2il £25 / 3ydd £10- Noddir gan Cwmni Da
Cynradd heb cymorth | 1af £100 / 2il £25 / 3ydd £15- Noddir gan Cwni Da
Uwchardd gyda cymorth | 1af £75 / 2il £25 / 3ydd £10 - Noddir gan Tinopolis
Uwchradd heb cymorth | 1af £100 / 2il £25 / 3ydd £15 - Noddir gan Tinopolis
Hyn (19-25) | 1af £100 / 2il £50 / 3ydd £25 - Noddir gan Antena
Animeddio | 1af £100 / 2il £35 / 3ydd £15 - Noddir gan Cloth Cat Animation
Ffilm ar ffôn/ Tabled | 1af £ 100 - Noddir gan Boom Cymru
Wobr Addewid £150- Noddir gan Tape Community Music & Film
Wobr yr Wyl £250- Noddir gan Rondo
Ar gyfer oed 7-25
dyddiad cau 19.11.18, 16:00

ADOLYGIAD O FFILM

Adolygiad ysgrifeneig - dim mwy na 600 o eiriau
Flog/ Blog/ Podlediad/ Fideo- dim mwy na 3 munud mewn hyd
Ar gyfer oed 16-25
dyddiad cau 14.12.18, 17:00

CYSTADLEUAETH CELF BLWWYDDYN 5 A 6 (CYNRADD)

Poster yn seiliedig ar ffilm
Ar gyfer blynyddoedd ysgol 5 a 6
dyddiad Cau 14.12.18, 17:00

Prif Noddwr PICS 2017 Main sponsor:
Rondo

Gyda diolch i | With thanks to:
Gwyn a Mary Owen

Trefnir gan | Organised by:
Galeri

facebook
Matthew Rhys

Llysgennad PICS patron

Matthew Rhys

“Ewch ati i greu ac i fwynhau’r byd ffilm”

twitter

© 2018 Hawlfraint PICS | Gwefan gan Delwedd

Y Galeri Asiantaeth Ffilm Cymru - Film Agency for Wales