logo

main-pic

Gwybodaeth Cyffredinol

3

GYSTADLEUAETH

CREU FFILM

Categoriau: cynradd (7-11 oed),
uwchradd (12-18 oed),
hyn (19-25 oed),
ffilm ar ffôn/tabled (8-25 oed), animeddio (7-25 oed)
dyddiad cau 19.11.18, 17:00

ADOLYGIAD O FFILM

(ysgrifenedig / fideo / blog podlediad)
Ar gyfer oed 16-25
dyddiad cau 14.12.18, 17:00

CREU POSTER O FFILM

Ar gyfer blynyddoedd ysgol 5 a 6
dyddiad Cau 14.12.18, 17:00

Prif Noddwr PICS 2017 Main sponsor:
Rondo

Gyda diolch i | With thanks to:
Gwyn a Mary Owen

Trefnir gan | Organised by:
Galeri

facebook
Matthew Rhys

Llysgennad PICS patron

Matthew Rhys

“Ewch ati i greu ac i fwynhau’r byd ffilm”

twitter

© 2018 Hawlfraint PICS | Gwefan gan Delwedd

Y Galeri Asiantaeth Ffilm Cymru - Film Agency for Wales