main-pic
logo

Manylion Gwyl Pics 2019 i ddod yn fuan!
Information about PICS 2019 coming soon!
Cysylltwch a / Contact: pics@galericaernarfon.com

Prif Noddwr PICS 2017 Main sponsor:
Rondo

Gyda diolch i | With thanks to:
Gwyn a Mary Owen

Trefnir gan | Organised by:
Galeri

facebook
Matthew Rhys

Llysgennad PICS patron

Matthew Rhys

“Ewch ati i greu ac i fwynhau’r byd ffilm”

twitter

Gwefan gan Delwedd

Y Galeri Asiantaeth Ffilm Cymru - Film Agency for Wales